എന്റെ പാന്റുകള്‍

ആമുഖം:
ഇത് കവിതയാണോ, കഥയാണോ എന്ന് ആരും എന്നോട് ചോദിക്കരുത്..
നിങ്ങള്‍ക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വായിക്കാം..

***********************************************
എന്റെ പച്ച പാന്റ്.. എനിക്കു ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളതായിരുന്നു..
എന്റെ ആദ്യത്തെ പച്ച പാന്റ്.

പക്ഷേ.. അത് അല്‍പ്പം ടൈറ്റ് ആയിരുന്നു..
അത് ആദ്യം മുതല്‍ ടൈറ്റ് ആയിരുന്നു..

തരംഗിണി ഡേവിസ് അത് തയ്ചത് ശരിയായില്ല…
അതോ ഞാന്‍ അളവ് കൊടുത്തതോ..

പക്ഷേ ഒരു ദിവസം സൈക്കിളില്‍ സ്കൂളില്‍ പോകുന്ന സമയത്ത്
ഞാന്‍ താഴെ വീണ് അത് കീറി…

അതു കാരണം എനിക്കൊരു നീല പാന്റ് കിട്ടി…

എന്റെ നീല പാന്റ്.. എനിക്കു ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളതായിരുന്നു..
എന്റെ ആദ്യത്തെ നീല പാന്റ്.
***********************************************

Advertisements

6 thoughts on “എന്റെ പാന്റുകള്‍”

  1. മഴത്തുള്ളീ.. അളവുകൊടുത്തതിന്റെ കുഴപ്പമല്ലാ..തരംഗിണി ഡേവിസിന്റെ കുഴപ്പമാ..ഞാ‍ന്‍ പാന്റു തയ്ക്കാന്‍ കൊടുത്തിട്ടു ബര്‍മുഡയായി ഉപയോഗിച്ചു!ഇതു കഥയൊ കവിതയൊ അല്ലസങ്കടമാ പാന്റു കീറിയ സങ്കടം.. 🙂

  2. പറഞ്ഞിട്ട്‌ കാര്യമില്ലാ…പാന്റ്‌ കീറിയാല്‍ ആര്‍ക്കും പ്രാന്തു കേറും…..പേടിക്കണ്ടാ…ഇത്‌ മാറിക്കോളും…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s