The day will come

മരണത്തിനു തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത മുറിവുകളില്ല..

മരണക്കിടക്കയിൽ തീരാത്തതായി ഒന്നുമില്ല…

മരണം അടുത്ത് വരുമ്പോൾ മറക്കാനും പൊറുക്കാനുമുള്ള കഴിവ് കൂടും..

മരണത്തിന്റെ ഭീതി അത്രക്ക് ശക്തമാണ്..

മരണത്തിന്റെ ഭയം‌ അത്രക്ക് ഭീകരമാണ്..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s